هاست لینوکس ایران

هاست دایرکت ادمین اقتصادی میزبان تک

10 گیگابایت فضای میزبانی
250 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 2 وب سایت
ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
خرید های سالانه 2 ماه رایگان می باشد.

هاست دایرکت ادمین اقتصادی ویژه میزبان تک

20گیگابایت فضای میزبانی
350 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 6 وب سایت
ایمیل بدون اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
دامنه و قالب رایگان در پرداخت سالانه
خرید های سالانه 2 ماه رایگان می باشد.

هاست دایرکت ادمین نیمه حرفه ای میزبان تک

50گیگابایت فضای میزبانی
550گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 8 وب سایت
ایمیل بدون اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
دامنه و قالب رایگان در پرداخت سالانه
خرید های سالانه 2 ماه رایگان می باشد.

هاست دایرکت ادمین حرفه ای میزبان تک

80 گیگابایت فضای میزبانی
1200 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 11 وب سایت
ایمیل بدون اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
دامنه و قالب رایگان در پرداخت سالانه
خرید های سالانه 2 ماه رایگان می باشد.