سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران 120 گیگ SSD
 • پردازنده
  6 هسته
 • رم
  16 مگابایت
 • فضای دیسک
  120 گیگابایت
 • پهنای باند
  700 گیگابایت
 • محل دیتا سنتر
  میزبان تک
سرور مجازی ایران 20 گیگ SSD
 • پردازنده
  2 هسته
 • رم
  2 گیگ
 • فضای دیسک
  20 گیگابایت
 • پهنای باند
  200 گیگابایت
 • محل دیتا سنتر
  میزبان تک
سرور مجازی ایران 30 گیگ SSD
 • پردازنده
  3 هسته
 • رم
  4 گیگ
 • فضای دیسک
  30 گیگابایت
 • پهنای باند
  400 گیگابایت
 • محل دیتا سنتر
  میزبان تک
سرور مجازی ایران 50 گیگ SSD
 • پردازنده
  5 هسته
 • رم
  6 گیگ
 • فضای دیسک
  50گیگابایت
 • پهنای باند
  500گیگابایت
 • محل دیتا سنتر
  میزبان تک