هاست ایران

برای اطمینان از کیفیت سرویس ماه اول رایگان می باشد.

لینوکس ایران - 128 مگابایت

128 مگابایت فضای میزبانی
5۰۰ گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

لینوکس ایران - 256 مگابایت

256 مگابایت فضای میزبانی
5۰۰ گیگابایت پهنای باند
12 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

لینوکس ایران - 512 مگابایت

512 مگابایت فضای میزبانی
5۰۰ گیگابایت پهنای باند
10 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

لینوکس ایران - 5 گیگابایت

5 گیگابایت فضای میزبانی
5۰۰ گیگابایت پهنای باند
25 عدد سابدامین
25 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

لینوکس ایران - 10 گیگابایت

10 گیگابایت فضای میزبانی
700 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

لینوکس ایران - 15 گیگابایت

15 گیگابایت فضای میزبانی
950 گیگابایت پهنای باند
نامحدود عدد سابدامین
50 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

سرور باشگاه مشتریان پلن یک

پنل اختصاصی
1000 کارت عضویت رایگان
پنل SMS رایگان
شماره پیامک اختصاصی