مدیریت سرور

سرویس مانیتورینگ میزبان تک

 • مانیتورینگ وب سایت
 • مانیتورینگ وب سایت در بازه های زمانی
 • خاص به انتخاب مدیر سایت
 • گزارش لحظه ای از طریق پیامک
 • گزارش لاگ های سرور
 • اضافه نمودن در مانیتورینگ مشتریان
 • استفاده از نرم افزار محبوب SolarWinds

  مدیریت سرور تیکتی

 • مانیتورینگ وب سایت
 • مانیتورینگ وب سایت در بازه های زمانی
 • خاص به انتخاب مدیر سایت
 • گزارش لحظه ای از طریق پیامک
 • گزارش لاگ های سرور
 • اضافه نمودن در مانیتورینگ مشتریان
 • استفاده از نرم افزار محبوب SolarWinds

  مدیریت سرور Ontime

 • مانیتورینگ وب سایت
 • مانیتورینگ وب سایت در بازه های زمانی
 • گزارش لحظه ای از طریق پیامک
 • گزارش لاگ های سرور
 • اضافه نمودن در مانیتورینگ مشتریان VIP
 • دسترسی به کارشناس پشتیبان
 • استفاده از نرم افزار محبوب SolarWinds