اجاره فضا مرکز داده

1-2 UNIT 3 موجود است

 • ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 1 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 3A~220V

  شروع از
  12,000,000ریال
  ماهانه
  2,500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  20 UNIT

 • ترافیک ماهیانه 800 گیگابایت
 • آدرس IP معتبر 16 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 20A~220V

  42 UNIT

 • ترافیک ماهیانه 1 ترابایت
 • آدرس IP معتبر 32 عدد
 • ارتباط UTP یک عدد
 • شبکه و زیرساخت دارد
 • سرمایش و تهویه دارد
 • اعلام و اطفاء حریق دارد
 • کنترل تردد و امنیت دارد
 • برق بی وقفه تک فاز 32A~220V